انجمن پشتیبانی فارسی IPS

انجمن پشتیبانی فارسی IPS

رفتن به مطلب

بروزرسانی مستمر


با ما بروز باشید...!

انجمن ساز IPS نسخه های 4.6

زیر دسته  

17 فایل

 1. رایگان

  انجمن ساز IPS نسخه 4.6.12.1

  برای مشاهده تغییرات به لینک زیر مراجعه کنید!
  لیست تغییرات

  172 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 2. رایگان

  انجمن ساز IPS نسخه 4.6.12

  برای مشاهده تغییرات به لینک زیر مراجعه کنید!
  لیست تغییرات

  232 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 3. رایگان

  انجمن ساز IPS نسخه 4.6.11

  برای مشاهده تغییرات به لینک زیر مراجعه کنید!
  لیست تغییرات

  250 دانلود

     (0 امتیاز)

  11 دیدگاه

  بروزرسانی

 4. رایگان

  انجمن ساز IPS نسخه

  برای مشاهده تغییرات به لینک زیر مراجعه کنید!
  لیست تغییرات

  51 دانلود

     (0 امتیاز)

  1 دیدگاه

  بروزرسانی

 5. رایگان

  انجمن ساز IPS نسخه 4.6.9

  برای مشاهده تغییرات به لینک زیر مراجعه کنید!
  لیست تغییرات

  411 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 6. رایگان

  انجمن ساز IPS نسخه 4.6.8

  برای مشاهده تغییرات به لینک زیر مراجعه کنید!
  لیست تغییرات

  511 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 7. رایگان

  انجمن ساز IPS نسخه 4.6.7

  برای مشاهده تغییرات به لینک زیر مراجعه کنید!
  لیست تغییرات

  551 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 8. رایگان

  انجمن ساز IPS نسخه 4.6.6

  برای مشاهده تغییرات به لینک زیر مراجعه کنید!
  لیست تغییرات

  410 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 9. رایگان

  انجمن ساز IPS نسخه 4.6.5.1

  نسخه 4.6.5.1 جدید انجمن ساز IPS
  جهت مشاهده لیست تغییرات به لینک زیر مراجعه کنید
  لیست تغییرات

  353 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 10. رایگان

  انجمن ساز IPS نسخه 4.6.5

  انجمن ساز IPS نسخه 4.6.5
  برای مشاهده لیست تغییرات روی لینک زیر کلیک کنید!
  لیست تغییرات

  359 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 11. رایگان

  انجمن ساز IPS نسخه 4.6.4

  انجمن ساز IPS نسخه 4.6.4
  برای مشاهده تغییرات به لینک زیر مراجعه کنید!
  لیست تغییرات

  355 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 12. رایگان

  انجمن ساز IPS نسخه 4.6.2

  انجمن ساز IPS نسخه 4.6.2
  جهت مشاهده اطلاعات این نسخه به لینک زیر مراجعه
  اطلاعات این نسخه

  96 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 13. رایگان

  انجمن ساز IPS نسخه 4.6.1

  نسخه انجمن ساز IPS نسخه 4.6.1

  195 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

 14. رایگان

  انجمن ساز IPS نسخه 4.6.3

  نسخه 4.6.3 انجمن ساز IPS
  جهت مشاهده تغییرات این نسخه به این لینک مراجعه کنین
   

  312 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 15. رایگان

  انجمن ساز IPS نسخه 4.6

  این نسخه پایدار نسخه 4.6 میباشد!

  247 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 16. رایگان

  انجمن ساز IPS نسخه 4.6 بتا 2

  این نسخه بتای ورژن 4.6 میباشد
  Key Changes
  What to expect
  Beta releases have not had extensive testing, therefore you may encounter issues with this release. You should only use Invision Community 4.6.0 Beta 1 on a test site. If you choose to test this release on your main site, please ensure you backup your site first. While we endeavour to support minor issues with this release, we would not want you to lose any data if you had to revert back to a stable release.

  Please report all bugs into our bug tracker.
  قبل از بروزرسانی حتما از انجمن اصلی خود بکاپ تهیه کنید!

  89 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 17. رایگان

  انجمن ساز IPS نسخه 4.6 بتا 1

  این نسخه بتای ورژن 4.6 میباشد
  Key Changes
  What to expect
  Beta releases have not had extensive testing, therefore you may encounter issues with this release. You should only use Invision Community 4.6.0 Beta 1 on a test site. If you choose to test this release on your main site, please ensure you backup your site first. While we endeavour to support minor issues with this release, we would not want you to lose any data if you had to revert back to a stable release.

  Please report all bugs into our bug tracker.
  قبل از بروزرسانی حتما از انجمن اصلی خود بکاپ تهیه کنید!

  91 دانلود

     (2 امتیاز)

  0 دیدگاه

  بروزرسانی

×
×
 • ایجاد مورد جدید...

اطلاعات مهم

برای تجربه رابط کاربری بهتر و تعامل بهتر شما با انجمن ما از کوکی ها استفاده میکنیم قوانین