رفتن به مطلب
رونمایی از اولین و قویترین قالب IPS در ایران و در مارکتهای جهانی ×

test title

Please upload image with appropriate resolution.

 

 More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

4.7.3


Support

download 4.7.3.png

IPS Community Suite 4.7.3

Released 10/11/2022


Key Changes

This is our October maintenance release.

Key changes include:

Updates to the Calendar App (now Events app) to showcase online and offline events

Additional Information

Core

 • Added support for OpenSearch 2.1.
 • Added application filters for new reports in the Moderator Control Panel's report center.
 • Added prune task for core_item_member_map table.
 • Added a setting to prune conversations after x days without a reply.
 • Added a copy to clipboard button to the oAuth Client Client Identifier fields.
 • Added an option to not show oAuth login handler settings in user settings.
 • Content that requires approval will now show the reason it moderated.
 • Fixed some potential MySQL query errors showing featured items.
 • Fixed an issue where duplicate Who's Viewing boxes are displayed.
 • Fixed an issue where the related content sidebar block may not correctly account for permissions.
 • Changed the default search option to 'Everywhere' for the default app otherwise it's app specific.
 • Fixed an issue where quote attributes could trigger the profanity filters.
 • Wrapped ElasticSearch calls into a try-catch block to avoid that a broken ES install stops upgrades.
 • Fixed an issue where clubs would show both items and comments in recent activity.
 • Fixed an issue where the editor would get stuck after a guest post.
 • Fixed an issue where the queue task may become locked by deleting orphan comments.
 • Fixed an issue where forum specific moderators received notification of reported content outside those forums.
 • Fixed an issue where forum specific moderators could see reports for forums they do not moderate.
 • Fixed an issue where promote custom date would throw an error when empty.
 • Fixed an issue where deleting a member would try to delete data from a not existing table.
 • Fixed an issue with queue tasks stalling if an application is uninstalled during achievement rebuilds.
 • Fixed an PHP8 issue in the GD class where processing the transparent colors thrown now an exception instead of returning FALSE.
 • Fixed an issue where clicking in an AdminCP editor may fire a request to the backend that isn't needed.
 • Removed some verbose logging from the PHP 8 scanner.
 • Fixed some grammar issues on the Marketplace pre-upgrade page.
 • Fixed an issue where the "Allow new registrations" setting would be missing a value.
 • Fixed an issue where the image scanner would not work in the EU region.
 • Fixed an issue where the custom header and footer templates wouldn't appear.
 • Fixed an issue where featuring a guest authored item may cause an error.
 • Fixed an issue where EXIF data would not be removed if the image is smaller than max allowed size.

Forums

 • Fixed an issue where posts imported via the RSS task may have an incorrect IP address.
 • Fixed an issue where deleting a comment does not reset best answers.
 • Fixed an issue preventing upgrades from really old versions.
 • Fixed an issue where editing a topic and setting a future publish date may not alter state.
 • Fixed an issue where rebuilding the solved statistics could fail.
 • Fixed solved re-engagement notifications inadvertently being sent when the feature is disabled in a forum.
 • Fixed an issue where searching in the AdminCP for "solved" would show a result without a language string.
 • Fixed an issue where the combined "fluid" forum view did not show the mobile friendly filter link.

Commerce

 • Improved various AdminCP areas to return you to the page you were on after performing an action on a payment/transaction.
 • Fixed an issue where guest referrals may not be correctly applied.
 • Fixed a template error that can show during Multi-Factor Validation when viewing account credits in Commerce.
 • Fixed an issue where a failure to communicate with the EC VAT validation service doesn't show the appropriate error message.
 • Fixed an issue validating VAT numbers.
 • Fixed an issue where invoice renewal warnings may not show the proper currency symbol.
 • Fixed an issue where the ACP - Anti Fraud rules would throw a DB exception.

Pages

 • Fixed an issue where carousel image blocks may break the layout.
 • Fixed an issue where the create/edit record form would break.
 • Fixed attachments not showing when uploaded to the editor when searching is disabled on a database.

Downloads

 • Fixed an issue where images in descriptions would show ahead of screenshots in RSS exports.
 • Fixed possible duplicate notifications for new version updates.
 • Fixed an issue with contextual search when viewing a file.

REST, Webhooks and Zapier

 • The reactions notification returned always anonymous users when accessed via REST.
 • Fixed an issue where the forums pagination response returned all forums.

Platform

 • Fixed an issue where the image scanner may cause content items to be inadvertently flagged as pending approval if a user used a word in the word filters.
 • Fixed an issue where the realtime "users here" was not showing on snippet view, or fliud view modes.

Changes affecting third-party developers and designers

 • Updated Graphql library to 14.11.6
 • New $location variable added to getItemsWithPermission() method signature.
 • `\IPS\Member::loggedIn()' will return a guest object when called from CLI.
 • Fixed an issue in the Number Form field where the prefix would appear twice.

Deprecations and Removal Announcements

Completed in this release

 • Removed ability to show member birthdays on the Calendar/Events App

Upcoming Deprecations and Removals

 • (Next release) Facebook Promotional Tools removed (Facebook no longer allows API posting to groups and pages) - No action required
 • (Next release) VigLink removed (VigLink API no longer working as intended) - No action required
 • (Next release) Ability to choose which apps to upgrade removed (this is no longer a necessary option) - No action required
 • (Next release) Guest Page Cache removed (this is a legacy way to cache pages that replicates how a CDN works) - No action required


×
×
 • ایجاد مورد جدید...

اطلاعات مهم

برای تجربه رابط کاربری بهتر و تعامل بهتر شما با انجمن ما از کوکی ها استفاده میکنیم قوانین