رفتن به مطلب
کاربرانی که بیشتر از یک حساب کاربری میسازند خودکار بن خواهند شد ×

فارسی سازها

12 فایل

 1. ‎ریال ۲۰۰٬۰۰۰

  فارسی ساز برنامه itzverified

  فارسی سازی تمامی رشته های برنامه

  1 خرید    1 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 2. ‎ریال ۲۰۰٬۰۰۰

  فارسی ساز برنامه companydirectory

  فارسی سازی تمامی رشته های برنامه
   

  0 خرید    168 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 3. ‎ریال ۲۰۰٬۰۰۰

  فارسی ساز برنامه delete my account

  با این بسته فارسی ساز میتونین برنامه delete my account رو فارسی کنین
  بعد از خرید و دانلود وارد قسمت زبان ها در ادمین مدیریتی شوید و از قسمت "بارگذاری نسخه جدید" فایل خریداری شده رو بارگذاری و ذخیره را بزنید

  0 خرید    0 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 4. ‎ریال ۲۰۰٬۰۰۰

  فارسی ساز برنامه staff app system

  با این بسته فارسی ساز میتونین برنامه staff app system رو فارسی کنین
  بعد از خرید و دانلود وارد قسمت زبان ها در ادمین مدیریتی شوید و از قسمت "بارگذاری نسخه جدید" فایل خریداری شده رو بارگذاری و ذخیره را بزنید

  0 خرید    0 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 5. ‎ریال ۲۰۰٬۰۰۰

  فارسی ساز برنامه changegroupmcp

  با این بسته فارسی ساز میتونین برنامه changegroupmcp رو فارسی کنین
  بعد از خرید و دانلود وارد قسمت زبان ها در ادمین مدیریتی شوید و از قسمت "بارگذاری نسخه جدید" فایل خریداری شده رو بارگذاری و ذخیره را بزنید

  0 خرید    0 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 6. ‎ریال ۲۰۰٬۰۰۰

  فارسی ساز برنامه bookmarks

  با این بسته فارسی ساز میتونین برنامه bookmark رو فارسی کنین
  بعد از خرید و دانلود وارد قسمت زبان ها در ادمین مدیریتی شوید و از قسمت "بارگذاری نسخه جدید" فایل خریداری شده رو بارگذاری و ذخیره را بزنید

  0 خرید    0 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 7. ‎ریال ۲۰۰٬۰۰۰

  فارسی ساز برنامه bestanswer

  با این بسته فارسی ساز میتونین برنامه bestanswer رو فارسی کنین
  بعد از خرید و دانلود وارد قسمت زبان ها در ادمین مدیریتی شوید و از قسمت "بارگذاری نسخه جدید" فایل خریداری شده رو بارگذاری و ذخیره را بزنید

  0 خرید    0 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 8. ‎ریال ۲۰۰٬۰۰۰

  فارسی ساز برنامه basicpoints

  با این بسته فارسی ساز میتونین برنامه basicpoints رو فارسی کنین
  بعد از خرید و دانلود وارد قسمت زبان ها در ادمین مدیریتی شوید و از قسمت "بارگذاری نسخه جدید" فایل خریداری شده رو بارگذاری و ذخیره را بزنید

  0 خرید    2 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 9. ‎ریال ۲۰۰٬۰۰۰

  فارسی ساز برنامه pmviewer

  با این بسته فارسی ساز میتونین برنامه pmviewer رو فارسی کنین
  بعد از خرید و دانلود وارد قسمت زبان ها در ادمین مدیریتی شوید و از قسمت "بارگذاری نسخه جدید" فایل خریداری شده رو بارگذاری و ذخیره را بزنید

  0 خرید    0 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 10. ‎ریال ۲۰۰٬۰۰۰

  فارسی ساز برنامه loginlogs

  با این بسته فارسی ساز میتونین برنامه loginlogs رو فارسی کنین
  بعد از خرید و دانلود وارد قسمت زبان ها در ادمین مدیریتی شوید و از قسمت "بارگذاری نسخه جدید" فایل خریداری شده رو بارگذاری و ذخیره را بزنید

  0 خرید    0 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 11. ‎ریال ۲۰۰٬۰۰۰

  فارسی ساز برنامه bimchatbox

  با این بسته فارسی ساز میتونین برنامه bimchatbox رو فارسی کنین
  بعد از خرید و دانلود وارد قسمت زبان ها در ادمین مدیریتی شوید و از قسمت "بارگذاری نسخه جدید" فایل خریداری شده رو بارگذاری و ذخیره را بزنید

  0 خرید    1 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال

 12. ‎ریال ۲۰۰٬۰۰۰

  فارسی ساز برنامه Autowelcome

  با این بسته فارسی ساز میتونین برنامه autowelcom رو فارسی کنین
  بعد از خرید و دانلود وارد قسمت زبان ها در ادمین مدیریتی شوید و از قسمت "بارگذاری نسخه جدید" فایل خریداری شده رو بارگذاری و ذخیره را بزنید

  0 خرید    0 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ارسال


×
×
 • ایجاد مورد جدید...

اطلاعات مهم

برای تجربه رابط کاربری بهتر و تعامل بهتر شما با انجمن ما از کوکی ها استفاده میکنیم قوانین