انجمن پشتیبانی فارسی IPS

انجمن پشتیبانی فارسی IPS

رفتن به مطلب

بروزرسانی مستمر


با ما بروز باشید...!

فارسی سازها

12 فایل

 1. 20,000 تومان

  فارسی ساز برنامه itzverified

  فارسی سازی تمامی رشته های برنامه

  0 خرید    0 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ورژن

  ارسال

 2. 20,000 تومان

  فارسی ساز برنامه companydirectory

  فارسی سازی تمامی رشته های برنامه
   

  0 خرید    168 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ورژن

  ارسال

 3. 20,000 تومان

  فارسی ساز برنامه delete my account

  با این بسته فارسی ساز میتونین برنامه delete my account رو فارسی کنین
  بعد از خرید و دانلود وارد قسمت زبان ها در ادمین مدیریتی شوید و از قسمت "بارگذاری نسخه جدید" فایل خریداری شده رو بارگذاری و ذخیره را بزنید

  0 خرید    0 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ورژن

  ارسال

 4. 20,000 تومان

  فارسی ساز برنامه staff app system

  با این بسته فارسی ساز میتونین برنامه staff app system رو فارسی کنین
  بعد از خرید و دانلود وارد قسمت زبان ها در ادمین مدیریتی شوید و از قسمت "بارگذاری نسخه جدید" فایل خریداری شده رو بارگذاری و ذخیره را بزنید

  0 خرید    0 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ورژن

  ارسال

 5. 20,000 تومان

  فارسی ساز برنامه changegroupmcp

  با این بسته فارسی ساز میتونین برنامه changegroupmcp رو فارسی کنین
  بعد از خرید و دانلود وارد قسمت زبان ها در ادمین مدیریتی شوید و از قسمت "بارگذاری نسخه جدید" فایل خریداری شده رو بارگذاری و ذخیره را بزنید

  0 خرید    0 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ورژن

  ارسال

 6. 20,000 تومان

  فارسی ساز برنامه bookmark

  با این بسته فارسی ساز میتونین برنامه bookmark رو فارسی کنین
  بعد از خرید و دانلود وارد قسمت زبان ها در ادمین مدیریتی شوید و از قسمت "بارگذاری نسخه جدید" فایل خریداری شده رو بارگذاری و ذخیره را بزنید

  0 خرید    0 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ورژن

  ارسال

 7. 20,000 تومان

  فارسی ساز برنامه bestanswer

  با این بسته فارسی ساز میتونین برنامه bestanswer رو فارسی کنین
  بعد از خرید و دانلود وارد قسمت زبان ها در ادمین مدیریتی شوید و از قسمت "بارگذاری نسخه جدید" فایل خریداری شده رو بارگذاری و ذخیره را بزنید

  0 خرید    0 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ورژن

  ارسال

 8. 20,000 تومان

  فارسی ساز برنامه basicpoints

  با این بسته فارسی ساز میتونین برنامه basicpoints رو فارسی کنین
  بعد از خرید و دانلود وارد قسمت زبان ها در ادمین مدیریتی شوید و از قسمت "بارگذاری نسخه جدید" فایل خریداری شده رو بارگذاری و ذخیره را بزنید

  0 خرید    1 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ورژن

  ارسال

 9. 20,000 تومان

  فارسی ساز برنامه pmviewer

  با این بسته فارسی ساز میتونین برنامه pmviewer رو فارسی کنین
  بعد از خرید و دانلود وارد قسمت زبان ها در ادمین مدیریتی شوید و از قسمت "بارگذاری نسخه جدید" فایل خریداری شده رو بارگذاری و ذخیره را بزنید

  0 خرید    0 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ورژن

  ارسال

 10. 20,000 تومان

  فارسی ساز برنامه loginlogs

  با این بسته فارسی ساز میتونین برنامه loginlogs رو فارسی کنین
  بعد از خرید و دانلود وارد قسمت زبان ها در ادمین مدیریتی شوید و از قسمت "بارگذاری نسخه جدید" فایل خریداری شده رو بارگذاری و ذخیره را بزنید

  0 خرید    0 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ورژن

  ارسال

 11. 20,000 تومان

  فارسی ساز برنامه bimchatbox

  با این بسته فارسی ساز میتونین برنامه bimchatbox رو فارسی کنین
  بعد از خرید و دانلود وارد قسمت زبان ها در ادمین مدیریتی شوید و از قسمت "بارگذاری نسخه جدید" فایل خریداری شده رو بارگذاری و ذخیره را بزنید

  0 خرید    1 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ورژن

  ارسال

 12. 20,000 تومان

  فارسی ساز برنامه Autowelcome

  با این بسته فارسی ساز میتونین برنامه autowelcom رو فارسی کنین
  بعد از خرید و دانلود وارد قسمت زبان ها در ادمین مدیریتی شوید و از قسمت "بارگذاری نسخه جدید" فایل خریداری شده رو بارگذاری و ذخیره را بزنید

  0 خرید    0 دانلود

     (0 امتیاز)

  0 دیدگاه

  ورژن

  ارسال


×
×
 • ایجاد مورد جدید...

اطلاعات مهم

برای تجربه رابط کاربری بهتر و تعامل بهتر شما با انجمن ما از کوکی ها استفاده میکنیم قوانین