انجمن پشتیبانی فارسی IPS

انجمن پشتیبانی فارسی IPS

رفتن به مطلب

بروزرسانی مستمر


با ما بروز باشید...!

اشتراک ها

60,000 تومان هر ماه

مزایای خرید این طرح:

 • دسترسی به کلیه فایلهای پولی
 • دسترسی به کلیه بخش های انجمن
 • دسترسی به سایت در مواقع بروزرسانی
 • انتقال از کاربر عادی به کاربر ویژه (VIP)
 • دسترسی یک ماهه به کل امکانات انجمن
140,000 تومان هر 3 ماه

مزایای خرید این طرح:

 • دسترسی به کلیه فایلهای پولی
 • دسترسی به کلیه بخش های انجمن
 • دسترسی به سایت در مواقع بروزرسانی
 • انتقال از کاربر انجمن به کاربر ویژه (VIP)
 • دسترسی سه ماهه به کل امکانات انجمن
180,000 تومان هر 6 ماه

مزایای خرید این طرح:

 • دسترسی به کلیه فایلهای پولی
 • دسترسی به کلیه بخش های انجمن
 • دسترسی به سایت در مواقع بروزرسانی
 • انتقال از کاربر انجمن به کاربر ویژه (VIP)
 • دسترسی شش ماهه به کل امکانات انجمن
100,000 تومان

مزایای خرید این طرح:

 • انتقال از گروه کاربری عادی به گروه کاربر فعال
 • دسترسی به سایت در هنگام آفلاین بودن
 • توانایی ورود به حالت ناشناس
 • عدم نادیده گرفته شدن توسط سایر کاربران
 • توانایی استفاده از امضاء
 • توانایی بازگذاری فایل تا اندازه دلخواه
 • توانایی ایجاد نظرسنجی
 • نمایش پاسخهای برجسته
 • توانایی ویرایش مطالب خود
 • توانایی حذف مطالب خود
 • توانایی استفاده از تصاویر متحرک (گیف)
 • توانایی مشاهده تاریخچه نام نمایشی
 • توانایی بارگذاری فایل ها در پیام ها
 • توانایی فروش فایل

 

 

×
×
 • ایجاد مورد جدید...