رفتن به مطلب
رونمایی از اولین و قویترین قالب IPS در ایران و در مارکتهای جهانی ×

test title

Please upload image with appropriate resolution.

 

 More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

4.6.12.1


Support

download  4.6.12.1.png

IPS Community Suite 4.6.12.1

این یک نسخه امنیتی است و از همه کاربران خواسته میشود هرچه سریعتر نسبت به بروزرسانی اقدام کنند!


Key Changes

This release is to fix a security issue our internal teams identified. It is specific to those that use the REST API and also uses a CDN to cache page output.

Additional Information

Core

  • Fixed an issue where social icons may show in the header by default.
  • Fixed some issues with the lost password reset process relating to link expiry.


×
×
  • ایجاد مورد جدید...

اطلاعات مهم

برای تجربه رابط کاربری بهتر و تعامل بهتر شما با انجمن ما از کوکی ها استفاده میکنیم قوانین