رفتن به مطلب
رونمایی از اولین و قویترین قالب IPS در ایران و در مارکتهای جهانی ×

test title

Please upload image with appropriate resolution.

 

 More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

4.6.3


Support

download 4.6.3.png

IPS Community Suite 4.6.3

Released 06/30/2021


Key Changes

This is a maintenance release for Invision Community 4.6.

 

Additional Information

Core

 • Added deleted member ID to administrator logs.
 • Fixed a PHP8 error when attempting to use various features that produces or reads XML, such as downloading member information.
 • Fixed a PHP8 issue where an error may occur if you have a Date based profile field where a member doesn't have it filled in.
 • Fixed a PHP8 error that can occur during install.
 • Fixed an issue where member-type profile fields would be missing their label while editing profiles.
 • Fixed an issue where it wasn't possible to delete a club node.
 • Fixed an issue where Searchable Content with ReadMarkers and no container would break the search.
 • Fixed an issue involving a missing language string in the AdminCP under the rank settings.
 • Fixed an issue where the ACP search revealed a missing string for a deprecated setting.
 • Fixed an issue where known issues may be shown in the support section that do not apply.
 • Fixed an issue where Manage Followed Content showed incorrect content count for Forums.
 • Fixed a PHP8 related issue, where some pages which show tags could return an error.
 • Fixed an issue where it isn't possible to upgrade if you are not using utf8mb4.
 • Fixed an issue where mobile app notifications would still try to be sent when the app integration is not configured.
 • Fixed an error sending bulk mails when filtering by member type.
 • Fixed issues that prevented "Add to homescreen" banner from showing on communities installed in a subdirectory.
 • Fixed an issue where the option to reward a user for their content would appear even if the achievements system were disabled.
 • Fixed an issue where IP Address Tools would show Posts before registration is complete.
 • Fixed issues that prevented "Add to homescreen" banner from showing on communities installed in a subdirectory.
 • Fixed an issue where email notifications may reveal the true author of an anonymous post or topic
 • Fixed an issue where points are still awarded for a rule even if a member had previously reached the set milestone.
 • Fixed an issue where WebP images may not retain their .webp extension after upload.

Gallery

 • Fixed an issue involving a typo in one of the album/category setting descriptions.

Commerce

 • Fixed an issue where it wasn't possible to add products to the registration form.
 • Fixed an issue where guests were unable to sign-in during the checkout process.

Forums

 • Fixed an issue where splitting a topic may cause a database error.

Pages

 • Added ability to POST files for Upload fields in the cms api (api/cms/records/{database_id})

Calendar

 • Fixed an issue where notifications for followed calendars could show the event on the wrong date.×
×
 • ایجاد مورد جدید...

اطلاعات مهم

برای تجربه رابط کاربری بهتر و تعامل بهتر شما با انجمن ما از کوکی ها استفاده میکنیم قوانین