رفتن به مطلب
رونمایی از اولین و قویترین قالب IPS در ایران و در مارکتهای جهانی ×

test title

Please upload image with appropriate resolution.

 

 More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

4.7.4


Support

download 4.7.4.png

IPS Community Suite 4.7.4

Released 11/02/2022


Key Changes

This is our November maintenance release.

Key changes include:

Additional Information

Core

 • Increased minimum PHP version to 8.0.
 • Added Moderation Alerts.
 • Adds the ability to see the number of replies to an alert, and view all replies to an alert in messenger.
 • Reduced the Cloudflare warning on the support page to note issues may arise from specific Cloudflare features only.
 • Fixed an issue where an alert reply button was shown to those without access to the messenger via module permissions.
 • Fixed an issue where viewing a theme's differences may not show all changes correctly.
 • Fixed an issue where some applications presented content for the 'Similar Content' ElasticSearch widget that wasn't suitable.
 • Fixed an issue where pre-upgrade resource check may ask you to check a default language pack for compatibility.
 • Fixed an issue that may cause slow AdminCP logins if there are a lot of email send failures.
 • Fixed an issue where attachments may download with an extra file extension when using Amazon S3 to store files.
 • Fixed an issue where some moderators may see template errors in the userbar at the top of the page.
 • Fixed an issue with PHP 8 and the UT8 converter used for legacy upgrades.
 • Fixed issue where reporting content on a site with restricted moderators generated an error.
 • Fixed issue where users could receive notifications for content that had been hidden.
 • Mobile navigation links are no longer duplicated when configured as a dropdown menu.
 • Removed any placed widgets from the login and register page.

Events

 • Added support for TikTok, Twitch, Vimeo and SpotMe online events.
 • Fixed a MySQL query error when using locales with a comma decimal separator.
 • Fixed RSVP stats report not working.
 • Fixed the broken event cover image on the overview page.
 • Fixed an issue where the timezone selector would only be correct if adjusted by an author in the same timezone.
 • Fixed an issue where the create event button may show to members with no permissions for any calendar.
 • Fixed an issue where searching for events may not work correctly.
 • Fixed some untranslated phrases.
 • Fixed an issue where markers may not show on Google Maps when using events near me.

Forums

 • Fixed a potential slow query when working with solved topics.
 • Fixed an issue where a future published topic has a different start date than the first post date.

Gallery

 • Improved image loading speed in albums or categories with a large amount of images.
 • Fixed an issue where Gallery Results could break Stream Subscriptions.
 • Fixed issue where switching between plain-text and rich editor on image upload lost text content.
 • Fixed an issue where users could not download attachments from Album Comments.

Pages

 • Fixed the missing record status icons in the record feed widget.
 • Fixed an error when viewing a record in a database that is not searchable.
 • Fixed an issue where the pages media center didn't support svg files while replacing an existing svg file.
 • Fixed an issue where hidden linked records were displayed to users with no permission to see them.

Blogs

 • Fixed merging members inadvertently re-assigning group blogs.
 • Fixed an issue when upgrading from legacy versions.
 • Fixed the wrong webhook documentation reference to the blog class.

Downloads

 • Changed the RebuildScreenshotWatermarks task to use the REBUILD_INTENSE constant for the rebuild cycle.

Changes affecting third-party developers and designers

 • Changed the order of the autogenerated hook method signature.
 • Added a new class parameter public $similarContent = TRUE|FALSE; to each /extension/core/ContentRouter class to control whether it should show in similar content.
 • Fixed saving the Blog add / edit form while IN_DEV.
 • Downgraded PHP 8 scanner logging to debug only.

Deprecations and Removal Announcements

Completed in this release

 • Facebook Promotional Tools removed (Facebook no longer allows API posting to groups and pages) - No action required
 • VigLink removed (VigLink API no longer working as intended) - No action required
 • Ability to choose which apps to upgrade removed (this is no longer a necessary option) - No action required
 • Guest Page Cache removed (this is a legacy way to cache pages that replicates how a CDN works) - No action required
 • پسند 1


×
×
 • ایجاد مورد جدید...

اطلاعات مهم

برای تجربه رابط کاربری بهتر و تعامل بهتر شما با انجمن ما از کوکی ها استفاده میکنیم قوانین