رفتن به مطلب
رونمایی از اولین و قویترین قالب IPS در ایران و در مارکتهای جهانی ×

test title

Please upload image with appropriate resolution.

 

 More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

[BUG 4.7.16] Exception thrown when editing a member's restrictions in ACP with Downloads application


پست های پیشنهاد شده

  • تیم مدیریت

This exception is thrown when editing a member's Warnings & Restrictions from an ACP profile:

Whoops\Exception\ErrorException thrown with message "Undefined array key "idm_block_submissions""

Stacktrace:
#7 Whoops\Exception\ErrorException in \system\Patterns\Bitwise.php:112
#6 Whoops\Run:handleError in \system\Patterns\Bitwise.php:112
#5 IPS\Patterns\_Bitwise:offsetGet in \applications\downloads\extensions\core\MemberRestrictions\Downloads.php:48
#4 IPS\downloads\extensions\core\MemberRestrictions\_Downloads:save in \applications\core\extensions\core\MemberACPProfileBlocks\Warnings.php:130
#3 IPS\core\extensions\core\MemberACPProfileBlocks\_Warnings:edit in \applications\core\modules\admin\members\members.php:1307
#2 IPS\core\modules\admin\members\_members:editBlock in \system\Dispatcher\Controller.php:107
#1 IPS\Dispatcher\_Controller:execute in \system\Dispatcher\Dispatcher.php:153
#0 IPS\_Dispatcher:run in \init.php:934

 

The issue is caused by the save function's code in /applications/downloads/extensions/core/MemberRestrictions/Downloads.php (line 48):

	public function save( $values )
	{
		$return = array();
		
		if ( $this->member->idm_block_submissions == $values['idm_block_submissions'] )
		{
			$return['idm_block_submissions'] = array( 'old' => $this->member->members_bitoptions['idm_block_submissions'], 'new' => !$values['idm_block_submissions'] );
			$this->member->idm_block_submissions = !$values['idm_block_submissions'];
		}
		
		return $return;
	}

 

The value for the old array key is using the wrong "bitoptions" syntax:

$this->member->members_bitoptions['idm_block_submissions']

when it should be:

$this->member->idm_block_submissions

View the full Question

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • تعداد پاسخ 0
  • زمان ایجاد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

روزهای محبوب

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

روزهای محبوب

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • ایجاد مورد جدید...

اطلاعات مهم

برای تجربه رابط کاربری بهتر و تعامل بهتر شما با انجمن ما از کوکی ها استفاده میکنیم قوانین