رفتن به مطلب
رونمایی از اولین و قویترین قالب IPS در ایران و در مارکتهای جهانی ×

test title

Please upload image with appropriate resolution.

 

 More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

[BUG 4.7.16] Editor buttons are still displayed despite being disabled for the area


پست های پیشنهاد شده

 • تیم مدیریت

This issue is reproducible only on a page with 2 editors with each having a different area assigned:

 • Create a page with 2 editors in it. Let's say the editors use the following keys in the same application:
  • EditorA
  • EditorB

 

Case 1: Disable the button ONLY for editor A

The button is disabled for both editors A and B.

 

Case 1: Disable the button ONLY for editor B

The button is visible for both editors A and B.

 

===

If you have 2 editors (A & B) that use 2 different areas on the same page, the cached result of the first editor (A) displayed on the page is always used for the second editor (B) without checking if the button is actually available also for the second area.

 

This issue is caused by the static function \IPS\Text\Parser::canUse( $member, $key, $area ) because it caches the result of each button only using 2 values: member_id and $key:

static::$permissions[ $member->member_id ][ $key ];

 

The $area value is only checked if there is no cached result:

	/**
	 * Can use plugin?
	 *
	 * @param	\IPS\Member	$member	The member
	 * @param	string		$key	Plugin key
	 * @param	string		$area	The Editor area
	 * @return	bool
	 */
	public static function canUse( \IPS\Member $member, $key, $area )
	{
		$permissionSettings = json_decode( \IPS\Settings::i()->ckeditor_permissions, TRUE );
		
		if ( !isset( static::$permissions[ $member->member_id ][ $key ] ) )
		{
			if ( !isset( $permissionSettings[ $key ] ) )
			{
				static::$permissions[ $member->member_id ][ $key ] = TRUE;
			}
			else
			{
				$val = TRUE;
				if ( $permissionSettings[ $key ]['groups'] !== '*' )
				{
					if ( !$member->inGroup( $permissionSettings[ $key ]['groups'] ) )
					{
						$val = FALSE;
					}
				}
				if ( $permissionSettings[ $key ]['areas'] !== '*' )
				{
					if ( !\in_array( $area, $permissionSettings[ $key ]['areas'] ) )
					{
						$val = FALSE;
					}
				}
				static::$permissions[ $member->member_id ][ $key ] = $val;
			}
		}
		
		return static::$permissions[ $member->member_id ][ $key ];
	}

 

 

If you also want to slightly optimize the code, the json_decode() call can be moved inside the first IF since the data isn't used if a cached result is found.

View the full Question

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • تعداد پاسخ 0
 • زمان ایجاد
 • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

روزهای محبوب

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

روزهای محبوب

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • ایجاد مورد جدید...

اطلاعات مهم

برای تجربه رابط کاربری بهتر و تعامل بهتر شما با انجمن ما از کوکی ها استفاده میکنیم قوانین