رفتن به مطلب
رونمایی از اولین و قویترین قالب IPS در ایران و در مارکتهای جهانی ×

Too many processes - web site offline


Bot

پست های پیشنهاد شده

  • تیم مدیریت

my web site www.drivingitalia.net is offline because i have too many processes active in the server, look from Cpanel

Could contain: Text

an example of the processes list

i125w7do 128480 0.0 0.0 303284 14216 ? Ss giu07 0:00 /opt/alt/php81/usr/bin/php -d memory_limit=-1 -d max_execution_time=0 /home/i125w7do/public_html/applications/core/interface/task/task.php 8fcc8ff5e18cddb41ce882ef95340d0c
i125w7do 292990 0.0 0.0 303284 15852 ? Ss giu09 0:00 /opt/alt/php81/usr/bin/php -d memory_limit=-1 -d max_execution_time=0 /home/i125w7do/public_html/applications/core/interface/task/task.php 8fcc8ff5e18cddb41ce882ef95340d0c
i125w7do 354086 0.0 0.4 422676 133088 ? Ss giu09 0:14 /opt/alt/php81/usr/bin/php -d memory_limit=-1 -d max_execution_time=0 /home/i125w7do/public_html/applications/core/interface/task/task.php 8fcc8ff5e18cddb41ce882ef95340d0c
i125w7do 356423 0.0 0.0 450748 15856 ? Ssl giu09 0:00 /opt/alt/php81/usr/bin/php -d memory_limit=-1 -d max_execution_time=0 /home/i125w7do/public_html/applications/core/interface/task/task.php 8fcc8ff5e18cddb41ce882ef95340d0c
i125w7do 499115 0.0 0.0 450748 15856 ? Ssl giu09 0:00 /opt/alt/php81/usr/bin/php -d memory_limit=-1 -d max_execution_time=0 /home/i125w7do/public_html/applications/core/interface/task/task.php 8fcc8ff5e18cddb41ce882ef95340d0c
i125w7do 705045 0.0 0.5 457496 166788 ? Ss giu07 0:20 /opt/alt/php81/usr/bin/php -d memory_limit=-1 -d max_execution_time=0 /home/i125w7do/public_html/applications/core/interface/task/task.php 8fcc8ff5e18cddb41ce882ef95340d0c
i125w7do 844211 0.0 0.0 303284 15848 ? Ss giu09 0:00 /opt/alt/php81/usr/bin/php -d memory_limit=-1 -d max_execution_time=0 /home/i125w7do/public_html/applications/core/interface/task/task.php 8fcc8ff5e18cddb41ce882ef95340d0c
i125w7do 848134 0.0 0.0 303284 15844 ? Ss giu09 0:00 /opt/alt/php81/usr/bin/php -d memory_limit=-1 -d max_execution_time=0 /home/i125w7do/public_html/applications/core/interface/task/task.php 8fcc8ff5e18cddb41ce882ef95340d0c
i125w7do 1452045 0.0 0.7 523520 235508 ? Ss giu10 0:33 /opt/alt/php81/usr/bin/php -d memory_limit=-1 -d max_execution_time=0 /home/i125w7do/public_html/applications/core/interface/task/task.php 8fcc8ff5e18cddb41ce882ef95340d0c
i125w7do 1486124 0.0 0.0 307512 19216 ? Ss giu10 0:00 /opt/alt/php81/usr/bin/php -d memory_limit=-1 -d max_execution_time=0 /home/i125w7do/public_html/applications/core/interface/task/task.php 8fcc8ff5e18cddb41ce882ef95340d0c
i125w7do 1505418 0.0 0.0 307512 20196 ? Ss giu10 0:00 /opt/alt/php81/usr/bin/php -d memory_limit=-1 -d max_execution_time=0 /home/i125w7do/public_html/applications/core/interface/task/task.php 8fcc8ff5e18cddb41ce882ef95340d0c
i125w7do 1690880 0.0 0.3 549428 112508 ? Ssl giu10 0:08 /opt/alt/php81/usr/bin/php -d memory_limit=-1 -d max_execution_time=0 /home/i125w7do/public_html/applications/core/interface/task/task.php 8fcc8ff5e18cddb41ce882ef95340d0c
i125w7do 1702026 0.0 0.0 454980 20200 ? Ssl giu10 0:00 /opt/alt/php81/usr/bin/php -d memory_limit=-1 -d max_execution_time=0 /home/i125w7do/public_html/applications/core/interface/task/task.php 8fcc8ff5e18cddb41ce882ef95340d0c
i125w7do 1853612 0.0 0.0 307512 18576 ? Ss giu10 0:00 /opt/alt/php81/usr/bin/php -d memory_limit=-1 -d max_execution_time=0 /home/i125w7do/public_html/applications/core/interface/task/task.php 8fcc8ff5e18cddb41ce882ef95340d0c
i125w7do 2019226 0.0 0.4 422932 134172 ? Ss giu10 0:12 /opt/alt/php81/usr/bin/php -d memory_limit=-1 -d max_execution_time=0 /home/i125w7do/public_html/applications/core/interface/task/task.php 8fcc8ff5e18cddb41ce882ef95340d0c
i125w7do 2218381 0.0 0.0 305464 18104 ? Ss giu10 0:00 /opt/alt/php81/usr/bin/php -d memory_limit=-1 -d max_execution_time=0 /home/i125w7do/public_html/applications/core/interface/task/task.php 8fcc8ff5e18cddb41ce882ef95340d0c
i125w7do 2257406 0.0 0.0 454976 20212 ? Ssl giu10 0:00 /opt/alt/php81/usr/bin/php -d memory_limit=-1 -d max_execution_time=0 /home/i125w7do/public_html/applications/core/interface/task/task.php 8fcc8ff5e18cddb41ce882ef95340d0c
i125w7do 2778053 0.0 0.3 410376 120548 ? Ss 02:32 0:10 /opt/alt/php81/usr/bin/php -d memory_limit=-1 -d max_execution_time=0 /home/i125w7do/public_html/applications/core/interface/task/task.php 8fcc8ff5e18cddb41ce882ef95340d0c
i125w7do 2981465 0.0 0.0 452796 18060 ? Ssl 06:29 0:00 /opt/alt/php81/usr/bin/php -d memory_limit=-1 -d max_execution_time=0 /home/i125w7do/public_html/applications/core/interface/task/task.php 8fcc8ff5e18cddb41ce882ef95340d0c
i125w7do 2988766 0.0 0.0 307512 20176 ? Ss 06:38 0:00 /opt/alt/php81/usr/bin/php -d memory_limit=-1 -d max_execution_time=0 /home/i125w7do/public_html/applications/core/interface/task/task.php 8fcc8ff5e18cddb41ce882ef95340d0c
i125w7do 3273000 0.0 0.0 307512 18568 ? Ss giu08 0:00 /opt/alt/php81/usr/bin/php -d memory_limit=-1 -d max_execution_time=0 /home/i125w7do/public_html/applications/core/interface/task/task.php 8fcc8ff5e18cddb41ce882ef95340d0c
i125w7do 3658205 0.0 0.0 307512 18496 ? Ss giu08 0:00 /opt/alt/php81/usr/bin/php -d memory_limit=-1 -d max_execution_time=0 /home/i125w7do/public_html/applications/core/interface/task/task.php 8fcc8ff5e18cddb41ce882ef95340d0c

what's the problem? thanks

View the full Question

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • تعداد پاسخ 0
  • زمان ایجاد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

روزهای محبوب

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

روزهای محبوب

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • ایجاد مورد جدید...

اطلاعات مهم

برای تجربه رابط کاربری بهتر و تعامل بهتر شما با انجمن ما از کوکی ها استفاده میکنیم قوانین