رفتن به مطلب
رونمایی از اولین و قویترین قالب IPS در ایران و در مارکتهای جهانی ×

[4.7.15] DATE form helper bug with timezones when checking min/max date


پست های پیشنهاد شده

 • تیم مدیریت

The \IPS\Helpers\Form\Date class does not account properly for a member's timezone when the min and/or max options are set.

 

This is the file's code on lines 303-314 in the validate() function:

		if ( $this->value and $this->options['min'] !== NULL and $this->options['min'] > $this->value )
		{
			$string = $this->options['min']->setTimeZone( $timezone )->localeDate( \IPS\Member::loggedIn() );
			if( $this->options['time'] )
			{
				$string .=' ' . $this->options['min']->setTimeZone( $timezone )->localeTime( \IPS\Member::loggedIn() );
			}
			throw new \LengthException( \IPS\Member::loggedIn()->language()->addToStack('form_date_min', FALSE, array( 'sprintf' => array( $string ) ) ) );
		}
		
		/* Check maximum */
		if ( $this->value and $this->options['max'] !== NULL and $this->options['max'] < $this->value )
		{
			$string = $this->options['max']->setTimeZone( $timezone )->localeDate( \IPS\Member::loggedIn() );
			if( $this->options['time'] )
			{
				$string .=' ' . $this->options['max']->setTimeZone( $timezone )->localeTime( \IPS\Member::loggedIn() );
			}
			throw new \LengthException( \IPS\Member::loggedIn()->language()->addToStack('form_date_max', FALSE, array( 'sprintf' => array( $string ) ) ) );
		}

 

The code doesn't account at all for the timezone when checking the min/max values against the entered value:

$this->options['min'] > $this->value

$this->options['max'] < $this->value

The timezone is added only inside the IF check to display the error, but not before it for the check:

$string = $this->options['min']->setTimeZone( $timezone )->localeDate( \IPS\Member::loggedIn() );

$string = $this->options['max']->setTimeZone( $timezone )->localeDate( \IPS\Member::loggedIn() );

 

This causes the check to fail for a user close to the UTC timezone, while it passes for a user with a more distant timezone.

 

Here is an example with 2 different timezones (Rome & New York):

DEBUG CODE:
==================================================
print_r( $this->value );
print_r( $this->options['min'] );
print_r( $this->options['min']->setTimeZone( $timezone ) );
var_dump( $this->options['min'] > $this->value );
exit;
==================================================

OUTPUT FOR ROME TIMEZONE:
==================================================
IPS\DateTime Object
(
  [date] => 2024-03-02 00:01:00.000000
  [timezone_type] => 3
  [timezone] => Europe/Rome
)
IPS\DateTime Object
(
  [date] => 2024-03-02 00:58:41.440303
  [timezone_type] => 3
  [timezone] => UTC
)
IPS\DateTime Object
(
  [date] => 2024-03-02 01:58:41.440303
  [timezone_type] => 3
  [timezone] => Europe/Rome
)

bool(true)
==================================================

OUTPUT FOR NEW YORK TIMEZONE:
==================================================
IPS\DateTime Object
(
  [date] => 2024-03-02 02:41:00.000000
  [timezone_type] => 3
  [timezone] => America/New_York
)

IPS\DateTime Object
(
  [date] => 2024-03-02 00:52:00.648474
  [timezone_type] => 3
  [timezone] => UTC
)
IPS\DateTime Object
(
  [date] => 2024-03-01 19:52:00.648474
  [timezone_type] => 3
  [timezone] => America/New_York
)

bool(false)

 

As you can see from the debug output above, the member with a Rome timezone fails to pass the check (TRUE triggers the error), while the New York timezone passes the check (FALSE doesn't trigger the error).

 

The timezone must be added to the min/max checks before the check is done, and not after to display only the error.

View the full Question

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • تعداد پاسخ 0
 • زمان ایجاد
 • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

روزهای محبوب

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

روزهای محبوب

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • ایجاد مورد جدید...

اطلاعات مهم

برای تجربه رابط کاربری بهتر و تعامل بهتر شما با انجمن ما از کوکی ها استفاده میکنیم قوانین